Dolnośląskie | Kujawsko-Pomorskie | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Małopolskie | Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie | Świętokrzyskie | Warmińsko-Mazurskie | Wielkopolskie | Zachodniopomorskie

Pogoda w Polsce w październiku

Październik – temperatura ok. 8°C. Odleciały już dzikie gęsi i umilkł klangor żurawi; zostały sójki i dzięcioły.