Dolnośląskie | Kujawsko-Pomorskie | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Małopolskie | Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie | Świętokrzyskie | Warmińsko-Mazurskie | Wielkopolskie | Zachodniopomorskie

Pogoda klimat i temperatura w Polsce

W wyniku spotykania się nad Polską wilgotnego powietrza pochodzenia atlantyckiego z suchym powietrzem z głębi kontynentu, panuje tutaj klimat umiarkowany przejściowy.

Pogoda jest w Polsce przez to bardzo zmienna. Na przestrzeni wielu lat obserwuje się bardzo istotne wahania zjawisk pogodowych w poszczególnych porach roku. Zwłaszcza zimy są albo oceanicznie bogate w opady, albo rzadziej, kontynentalnie łagodne. Na północy i zachodzie Polski dominuje umiarkowany klimat morski z łagodnymi, wilgotnymi zimami i chłodnymi latami z dużą ilością opadów. Na wschodzie natomiast panuje przeważnie klimat kontynentalny z ostrymi zimami, jak również gorącymi i suchymi latami.

Polska | Biebrzański Park Narodowy
Polska | Biebrzański Park Narodowy (by Frank.Vassen)

Klimat Polski kształtują przede wszystkim różnego rodzaju masy powietrza, które zderzają się nad jej terytorium. Wilgotne masy powietrza polarnego pochodzenia z północnego Atlantyku powodują latem narastające zachmurzenie, opady i ochłodzenie, a zimą odwilż i mgły. Stosunkowo suche powietrze polarno-kontynentalne znad Rosji, docierające do Polski głównie zimą, przynosi ze sobą mroźną pogodę, latem natomiast powoduje upały. Powietrze arktyczne płynące z północy, znad Morza Arktycznego, jest przyczyną pogody zmiennej i wyraźnego ochłodzenia, oraz przymrozków w maju. Tropikalne masy powietrza wywołują latem chmury i deszcz, a zimą odwilż i mgły. Mają więc podobne działanie jak polarne powietrze morskie, chociaż nadciągają z dalekich Azorów. Inne masy tropikalne o charakterze kontynentalnym przychodzą do Polski z Afryki albo z Azji Mniejszej. Są odczuwalne tylko latem oraz wczesną jesienią i przynoszą gorącą i słoneczną pogodę.

Do Polski trafiają wszystkie rodzaje mas powietrza pochodzące z północnej półkuli. Dlatego klimat jest tutaj niejednorodny. Typowa dla klimatu Polski jest też wysoka zmienność pogody zimą w kolejnych latach. Jest to wywołane zakłóceniami w napływie głównych mas powietrza. Tak więc przez wiele lat miesiące letnie bywają gorące i suche, a w kolejnych latach za to chłodne i wilgotne. Te zjawiska zdarzają sie zwykle cyklicznie, w wieloletnich odstępach czasu.

Polski klimat jest uwarunkowany również przez ukształtowanie terenu, przede wszystkim przez niziny, które ciągną się w Europie od Francji aż do Ukrainy. To ułatwia szybkie przemieszczanie się wielkich mas powietrza mających źródło nad Atlantykiem albo nad Morzem Północnym.  Dużą rolę odgrywa też położenie Polski na kontynencie. Ważnymi czynnikami klimatycznymi jest zarówno oddalenie od dużych zbiorników wodnych, jak też sąsiedztwo wielkich obszarów lądowych. Dla Polski północnej duże znaczenie ma Bałtyk, a dla południowej – Morze Czarne i Śródziemne.

Polska | Sielankowe krajobrazy wsi Magierów
Polska | Sielankowe krajobrazy wsi Magierów (by ahorcado)